11 maart 2020

Fabriekswerk: Het onderwijs helpen met hun strategische vragen

Onderwijs

Vanuit De Argumentenfabriek begeleiden wij onderwijsinstellingen (‘van peuter tot professional’) bij het nadenken over grote en kleine strategische vragen. We doen dit door een denktraject in stappen te doorlopen, vaak mét de omgeving van de school, zoals bijvoorbeeld aanleverend en vervolgonderwijs, ouders, medewerkers, onderwijsonderzoekers, bedrijven. De uitkomsten leggen we vast in helder vormgegeven kaarten of een boekje.

Meer weten?

Verkennen of we iets voor uw school kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Anouk Mulder.