19 februari 2019

Gezamenlijk denktraject: Tien Gemeentes over de energietransitie

Wat kan een gemeente doen om bij te dragen aan het verminderen van onze CO2-uitstoot? Wat kan de gemeente doen om de opwekking van hernieuwbare energie te stimuleren? En hoe kan zij eraan bijdragen dat huishoudens van het gas af gaan? Stuk voor stuk complexe vraagstukken, waarbij gemeenten niet alleen rekening moeten houden met allerlei belanghebbenden, maar die ook kansen bieden om energiedoelen te verbinden met andere maatschappelijke doelen. Denk aan het vergroten van de leefbaarheid van buurten of meer werkgelegenheid voor mensen die nu ongewild werkloos zijn. Hoe maak je weloverwogen plannen om de energietransitie te bewerkstelligen, en wanneer kun je tegelijkertijd op andere maatschappelijke doelen sturen?

Omdat tien gemeenten meer weten dan één heeft collega, Dries Bartelink van De Argumentenfabriek gemeenten uitgenodigd om hier samen over na te denken. In een reeks van elf denksessies gaan we in gesprek met strategen en beleidsmedewerkers van de gemeenten en externe deskundigen zoals van netbeheerders, energiebedrijven, de provincies,  woningcorporaties en onderzoeksinstellingen. Het denkproces delen we op in tweeën:

  1. Nadenken we na over welke rollen gemeenten kunnen innemen in verschillende onderdelen van de energietransitie
  2. Verkennen we hoe en wanneer gemeenten op meerdere maatschappelijke doelen kunnen sturen.

De kop is eraf. De eerste denksessies hebben plaatsgevonden. Wij verwerken de opbrengst van alle sessies in een reeks heldere en overzichtelijke visualisaties die als basis kunnen dienen voor gemeenten om hun positie in en bijdrage aan de energietransitie vast te stellen.

Meer weten? Neem contact op met Dries Bartelink.