12 maart 2015

Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling

De preventie van kindermishandeling en de zorg voor mishandelde kinderen zijn onderdeel hiervan. In opdracht van de Bernard van Leer Foundation heeft De Argumentenfabriek hierover een kaartenboek samengesteld.

Met behulp van een twintigtal experts uit verschillende disciplines (zoals jeugdzorg, politie en gemeente) zetten we in dit boekje drie zaken duidelijk op een rij:

1. Wie doet wat vanaf 2015: een weergave van de aanpak van kindermishandeling als cyclisch proces (signaleren, bespreken, onderzoeken, beslissen en handelen) in plaats van de veel gehanteerde ketenaanpak (van preventie tot nazorg);

2. De drie grootste veranderingen voor gemeenten per 1 januari 2015;

3. De knelpunten rond de aanpak van kindermishandeling.

Het kaartenboek is te bekijken op de website van de Bernard van Leer Foundation.