02 november 2016

Geen tijd voor goed beleid

‘Het probleem is glashelder. Al jaren. In 2011 constateerde de SER al dat Nederland is veranderd in een land van ‘taakcombineerders’ en ‘tijdsknelpunten’. Kim Putters, de baas van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt niet moe om te wijzen op het probleem van de ‘combinatiedruk’.

Wat kunnen we eraan doen? Dat was de vraag die Asscher vorig jaar stelde aan de SER. Nu ligt er een advies. Een mooi advies, vol verstandige aanbevelingen, zoals het slimmer omgaan met werktijden, met schooltijden en met verlof.

Maar het is ook en vooral een tragisch advies. Tragisch in de zin dat het vol staat met aanbevelingen die de SER – en vele anderen –  al eerder deden.’

Lees de gehele column van Kees Kraaijeveld op de website van Vrij Nederland.