16 februari 2022

Door Nena Nilou

Frank Kalshoven over een sociale en solidaire economie

Werk

Onze Frank Kalshoven was dinsdagochtend te gast in de conferentie “Het kan wel! Een sociale en solidaire economie” bij Pakhuis de Zwijger. Hij sprak hier over het recht op werk, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, de basisbaan en meer.

Het VN verdrag Handicap dat door Nederland is geratificeerd geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Hebben mensen eigenlijk recht op werk? Dat is de openingsvraag waarmee de conferentie werd gestart. Op Europees niveau streven we naar een eerlijk en inclusief Europa. Wat is de praktijk in Nederland?

Kalshoven wordt gevraagd wie ervoor verantwoordelijk is dat één miljoen mensen in Nederland een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hij antwoord met een genuanceerd beeld over het minimumloon, en dat de overheid hier uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Werk is volgens Kalshoven ’topsport’ geworden, waarbij diegenen die niet mee kunnen komen, buiten de boot vallen. Later in het gesprek wordt er uitvoerig gesproken over de waarde van werk, de financiële kant van het verhaal en de baten voor de maatschappij als geheel om het gat tot de arbeidsmarkt voor meer mensen te dichten.

Bekijk het hele gesprek in de video hieronder. Frank Kalshoven is vanaf 1 uur 6 minuten te zien.

Vragen?

Neem contact op met Frank Kalshoven

frank@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Frank Kalshoven

Meer lezen over hervormingen op de arbeidsmarkt?

Bekijk het Platform Toekomst van Arbeid