29 september 2022

Door Kees Wessels

Ernstig tekort aan artsen buiten het ziekenhuis dreigt

Zorg en welzijn

Er dreigt een ernstig tekort aan artsen buiten het ziekenhuis. De afgelopen jaren zijn honderden opleidingsplaatsen voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen onbenut gebleven. Het tekort is des te alarmerender omdat in Nederland een verschuiving plaatsvindt van het verlenen van zorg in het ziekenhuis naar buiten het ziekenhuis. De werkdruk en wachttijden zullen hierdoor verder toenemen. Dit staat in een nieuwe publicatie van De Argumentenfabriek in opdracht van SBOH, de grootste werkgever van artsen in opleiding tot specialist.

Oorzaken oplopend tekort

Een van de oorzaken van het tekort aan artsen buiten het ziekenhuis is dat tijdens de opleiding geneeskunde weinig aandacht is voor deze beroepen. Afgestudeerden geneeskunde (basisartsen) kiezen massaal voor een vervolgopleiding in het ziekenhuis. Minder dan 5 procent van de basisartsen kiest voor een opleiding in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Ook speelt mee dat de opleiding en de uitoefening van het artsenvak in de praktijk onvoldoende aansluiten op wat mensen nu belangrijk vinden, zoals een gezonde werk- en privébalans.

Publicatie van trends en scenario’s

Vandaag verschijnt de publicatie Leren en werken in de zorg. Hierin staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij. Ook bevat het rapport vier scenario’s voor hoe zorgprofessionals in de toekomst leren en werken, aangevuld met adviezen aan belanghebbenden over hoe zij zich op deze toekomst kunnen voorbereiden. Tientallen deskundigen, veelal betrokken bij de medische vervolgopleidingen, hebben meegedacht.

Het eerste exemplaar van de publicatie heeft Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur SBOH, overhandigd aan René Heman, voorzitter van de KNMG. Dit is startsein van een samenwerking om het tekort aan artsen buiten het ziekenhuis aan te pakken. Hier lees je meer over in het persbericht van SBOH.

Download de publicatie hier.

 

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten