02 mei 2016

Eindelijk duidelijkheid in de wirwar van zorgwetten’

De financieel-administratieve afhandeling van zorgkosten is door de vele stelselwijzigingen de laatste jaren relatief complex geworden. Dat stelt eisen aan de boekhouding. Zonder een correcte boekhouding zijn kosten, opbrengsten en winstgevendheid niet tijdig te controleren. Om hun klanten daarbij te helpen ontwikkelde AAG in samenwerking met de Argumentenfabriek een tool om per zorgwet en contractvorm de juiste inrichting van grootboekrekeningen en boekingsgang te kunnen bepalen. De reacties van klanten van AAG zijn overweldigend positief.