02 september 2020

Een helder gesprek over het Nederlands burgemeestersambt

Zoals de coronacrisis laat zien, is de burgemeester op meerdere manieren spil in de lokale samenleving. Mensen verwachten veel van burgemeesters, vertrouwen hen zaken toe en hebben al snel een mening over hen. Maar wat zit er onder al die opvattingen? Wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven? Voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) brachten we de waarden van het Nederlands burgemeestersambt in kaart. In deze publicatie staat bij elk van de negen waardenclusters een duidelijke analyse met betrekking tot het burgemeestersambt. 

Het NGB wil bijdragen aan een goed intern én publiek debat en tevens aan weloverwogen besluiten over vraagstukken die gaan over het ambt van de burgemeester. Ook wil het NGB zijn leden helpen te reflecteren op hun rol en functioneren als burgemeester. Het NGB vroeg de Argumentenfabriek om de waarden die mensen belangrijk vinden voor het ambt van de burgemeester in kaart te brengen via een waardenanalyse. Met veel plezier brachten wij samen met (oud)burgemeesters, een raadslid, een wethouder, wetenschappers en beleidsmakers het palet aan waarden van het Nederlands burgemeestersambt in kaart.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Senior Openbaar bestuur: Sara Blink.