31 mei 2023

Duurzame en veilige chemische stoffen in de EU

Energie en klimaat Duurzaamheid

Chemiebedrijven ontwikkelen en produceren chemische stoffen en materialen die als grondstof dienen voor alledaagse producten zoals wasmiddelen, kunstmest of verf. In Nederland is het een grote industrie. De sector is energie-intensief en heeft een grote impact op het milieu, onder andere door potentieel schadelijke stoffen. Tegelijkertijd bieden chemische stoffen oplossingen voor duurzaamheidsproblemen.

De chemische industrie staat voor een grote uitdaging om de chemie duurzamer en veiliger te maken voor mens en milieu. Stappen die de industrie zet zijn bijvoorbeeld de productieprocessen efficiënte maken, maar ook door andere keuzes te maken bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe chemische stoffen. De Europese Commissie noemt deze nieuwe manier van werken ‘Safe and Sustainable by Design’. De kern is om vroegtijdig in het innovatieproces na te denken over mogelijke schade aan mens en milieu en hoe dit te voorkomen, en hier ook naar te handelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg De Argumentenfabriek om samen met de vertegenwoordigers uit de chemiesector en kennisinstellingen een compact overzicht te geven van deze nieuwe werkwijze. Deze Informatiekaart geeft weer wat ‘Safe and Sustainable by Design’ inhoudt voor bedrijven die chemische stoffen en materialen ontwikkelen. De kaart bevat ook tips voor hoe bedrijven kunnen beginnen met ‘Safe and Sustainable by Design’.

De kaart is ook in het Engels vertaald en wordt gebruikt bij internationale overleggen over het veiliger en duurzamer maken van chemische stoffen. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie heeft de kaart onder haar leden verspreid.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek