26 oktober 2016

Transitiecoalitie gepresenteerd tijdens Klimaattop 2016

De visie op versnelling van de energietransitie is verwoord in een krachtig pamflet, waarin de hoofdlijn van de visie is verwoord en de achterliggende analyse staat uitgetekend. De Energietafel heeft dit pamflet gebruikt om bij andere Nederlandse bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties steun te zoeken voor dit pleidooi voor versnelling en een Transitiecoalitie te vormen. Op de Nationale Klimaattop dit najaar is het pamflet naar buiten gebracht. De Energietafel heeft vanuit deze gedeelde visie bepaald welke stappen nodig zijn voor de aansturing van de energietransitie in Nederland. Als opmaat naar echte versnelling en meer groene welvaart in Nederland.

Bekijk het pamflet en het bijbehorende pleidooi, of lees het persbericht dat op 25 oktober 2016 verscheen.