05 juni 2023

Divosa lanceert Keuzehulp Simpel Switchen

Werk Openbaar bestuur

Het zetten van een stap tussen dagbesteding en betaald (beschut) werk brengt voor mensen vaak veel vragen en onzekerheden met zich mee. Ook voor professionals kan de complexiteit van domeinoverstijgende wet- en regelgeving het lastig maken om mensen goed te informeren. De Keuzehulp Simpel Switchen helpt mensen die een stap overwegen bij het maken van hun keuze en geeft professionals toegankelijke informatie over de belangrijkste wetten rond Simpel Switchen.

Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerden de Keuzehulp feestelijk met deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen die eraan meewerkten. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg sprak over de spanning tussen de zorg- en arbeidsmarkt en een groep mensen die overlap kent. Zijn belangrijkste oproep? ‘Maak het eenvoudiger vanuit het inwonersperspectief!’

De online Keuzehulp draagt hieraan bij door mensen die twijfelen inzicht in de voor- en nadelen van een stap te bieden. Voor professionals geeft de keuzehulp antwoorden op praktische vragen. Welke vormen van participatie zijn er en welke rechten en plichten horen hierbij? Welke wetten zijn belangrijk voor Simpel Switchen en wat regelen ze? Welke belemmeringen kunnen een rol spelen? Wie zijn de belangrijkste spelers en wat doen ze? De Keuzehulp kwam tot stand door denksessies met ervaringsdeskundigen, experts van UWV, gemeenten, zorgaanbieders, Divosa en de ministeries van SZW en VWS, begeleid door De Argumentenfabriek.

Bekijk de Keuzehulp hier en lees meer over het project Simpel Switchen!

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh