05 maart 2021

Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden

Openbaar bestuur Digitaal

Het toenemend gebruik van digitale informatie, data en digitale apparaten, ook wel ‘digitalisering’ genoemd, stelt gemeenten voor grote veranderingen. Gemeenten verlenen steeds meer diensten online, beschikken over steeds meer data, en kunnen hier ook steeds meer mee door slimme data-analyse. Ook voor de samenleving heeft digitalisering grote gevolgen. Denk aan online platforms als Airbnb en Uber, ‘slimme apparaten’ zoals energiemeters en 5G. Voor raadsleden is digitalisering dus een onderwerp van belang. Maar welke vragen kunnen zij hierover stellen? En op basis van welke waarden bepalen zij hun standpunten als het om digitalisering gaat? Om raadsleden meer grip te geven op digitaliseringsvraagstukken en hierover beter te kunnen besluiten, ontwikkelde we voor raadsleden een boek met praktisch denkgereedschap: het boek Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden.

Politieke vragen en waarden als denkgereedschap

Het boek is gemaakt in opdracht van Democratie in Actie, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. De visualisaties in het eerste deel van het boek bieden raadsleden overzicht van de breedte aan politieke vragen die gaan over het gebruik van data en informatie- en communicatietechnologie (‘ict’) in en door een gemeente. Het tweede deel van het boek gaat over waarden en biedt raadsleden overzicht van waarden die relevant kunnen zijn bij het besluiten over het gebruik van data en ict in en door hun gemeente.

Niet alleen voor raadsleden

De belangrijkste doelgroep van dit boek zijn raadsleden. We hebben het boek gemaakt om hen beter in positie te brengen bij digitaliseringsvraagstukken, zoals bij het voorbereiden van een debat en besluitvorming door de raad. Het boek helpt hen bijvoorbeeld beter reflecteren op eigen rolopvattingen en bijpassende vragen over het gebruik van data en ict, eigen standpunten te onderzoeken en te bepalen in discussies en een goed politiek debat te voeren. Tegelijk is het boek ook interessant voor anderen die zich interesseren voor, of professioneel bezig houden met, lokale politiek en/of digitale vraagstukken.

We hopen dat vele raadsleden en andere geïnteresseerden hun voordeel kunnen doen met de inhoud van dit boekje en zo kunnen bijdragen aan een grondiger debat en betere besluiten over digitaliseringsvraagstukken.

Meer weten?

Meer weten over hoe De Argumentenfabriek gemeenten en andere organisaties kan helpen bij digitaliseringsvraagstukken? Neem contact op met Dries Bartelink en bekijk onze sector digitaal en onze sector openbaar bestuur.