22 maart 2018

Dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen-wensen (uit Meneer de Uil, Fabeltjesland)

Velen van ons eten dagelijks dierlijke producten zoals vlees, yoghurt, melk, eieren of kaas. We denken meestal niet na over het leven dat de dieren hebben gehad. Deze dieren ervaren tijdens het leven vaak ongerief, zoals door krappe huisvesting, ruw trans­port en slechte bedwelming voorafgaand aan de slacht.

De Barth-Misset Stichting heeft als doel de levensomstandigheden en transport van dieren in de veehouderij te verbeteren. De Stichting is opgericht uit de nalatenschap van het echtpaar Barth-Misset dat in 2015 overleed. Om als Stichting resultaatgericht en vooral ook doordacht – Else Barth, één van de erflaters, was immers een gerenommeerd filosoof en logicus – van start te gaan, heeft het bestuur van de Stichting De Argumentenfabriek gevraagd hen te helpen nadenken over de doelen en agenda van de Stichting.

Als eerste stap maakten we een grondige analyse van het speelveld in de veehouderij: Wat zijn de belangrijkste dierenwelzijnsproblemen in de veehouderij? Wat zijn de belangrijkste spelers die invloed hebben op dierenwelzijn? En, tot slot, wat zijn de belangrijkste wetten en regels over dierenwelzijn? Vervolgens, hebben we gezamenlijk de doelen voor de Stichting bepaald. Gegeven de dierenwel­zijnsproblemen in de veehouderij en het overzicht van het speelveld, welke doelen wil de Stichting dan bereiken? Het digitale kaartenboek Dierenwelzijn in de veehouderij. Analyse en agenda toont het resultaat van dit denkwerk.