15 november 2022

Denktank ‘Nederland 2040: een toekomst­beeld’ van start

Openbaar bestuur

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040, dat is het doel van de denktank. Deze onafhankelijke denktank buigt zich over tal van maatschappelijke vraagstukken die om een langetermijnvisie vragen. Het project is een initiatief van de VNG en De Argumentenfabriek. 

Waarom een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040? 

Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat of sociale zekerheid: tal van maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgepakt. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we alle grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is één van de oorzaken dat noodzakelijk en daadkrachtig beleid vooruit wordt geschoven.  

Deze maatschappelijke vraagstukken raken alle inwoners van ons land. Gemeenten voelen zich als eerste overheid dan ook (mede)verantwoordelijk voor de concrete gedachtevorming over de toekomst van Nederland. De VNG heeft daarom samen met De Argumentenfabriek het initiatief genomen de denktank bij elkaar te brengen en Nederland te voorzien van een inspirerend toekomstbeeld: een nieuw verhaal voor Nederland.  

Wie doen er mee aan de denktank? 

De denktank bestaat uit visionaire en zeer ervaren bestuurders en beleidsmakers, met goede inhoudelijke expertise op de thema’s die van belang zijn voor de toekomst van Nederland, aangevuld met wetenschappers en frisse, visionaire denkers.  Leden van de denktank nemen deel op persoonlijke titel, onafhankelijk van de organisaties waaraan zij zijn gelieerd. Hier kun je alle leden bekijken. 

Hoe ziet het traject eruit?

Het doel van de denktank is om te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland. Voor gemeenten kan het inspirerende toekomstperspectief dienen dat als basis voor hun eigen langetermijnbeleid.

Vragen?

Neem contact op met Dries Bartelink

dries@argumentenfabriek.nl
+31 6 204 89 745
Meer over Dries Bartelink

Leden van de denktank

Het traject bestaat uit 3 fasen: 

  1. Denken over de toekomst van NL (oktober 2022 – juni 2023)
  2. Voeren maatschappelijke dialoog (juni 2023 – december 2023)
  3. Concretiseren van beleid (oktober 2023 – juni 2024)

De denktank is van start gegaan op maandag 14 oktober. Gedurende het project wordt actief inbreng opgehaald bij een brede doelgroep, zodat de denktank een breed gedragen toekomstbeeld vormt.

Volg alvast de LinkedIn-pagina van het project om op de hoogte te blijven.

Meer informatie

Op de hoogte blijven en meedenken?

De denktank heeft een LinkedIn pagina.