25 maart 2019

Denktank mantelzorg buigt zich over administratieve- en regeldruk

Daar moeten we gezamenlijk iets aan doen. Om overbelasting en frustratie te voorkomen, helpt het als mantelzorgers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren, het doen van administratie, en het uitzoeken van wat regelgeving inhoudt. Het ministerie van VWS wil mantelzorgers hierbij helpen. Door te zorgen voor betere afstemming tussen verschillende professionals en organisaties, onnodige regelgeving af te schaffen en frustratie over onduidelijke procedures weg te nemen.

Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd hierbij te helpen.

Enquête

Van dinsdag 2 april tot en met woensdag 10 april inventariseren we, in samenwerking met MantelzorgNL, de administratieve taken en knellende regels waar mantelzorgers tegenaan lopen. Mantelzorgers die lid zijn van het Nationaal Mantelzorgpanel ontvangen een enquête waarin zij hun ervaringen kunnen delen. Wil je meedenken, maar ben je nog geen lid van het panel? Via deze link schrijf je jezelf snel en gemakkelijk in. 

Denktank en schrapsessies

Op basis van de enquêteresultaten gaat een denktank van ervaren adviseurs en bestuurders van diverse organisaties een advies voorbereiden over hoe de grootste knelpunten opgelost kunnen worden. De denktank krijgt hierbij steun van een groep ervaringsdeskundigen en experts, die in schrapsessies actieplannen gaan maken om de belangrijkste knelpunten te schrappen of te verbeteren.

Het resultaat, een gedragen en concreet advies van knelpunten en oplossingen, zal worden aangeboden aan minister Hugo de Jonge in het najaar van 2019.

Meer weten?

De Argumentenfabriek voert dit project uit in nauwe afstemming met partners van Stichting (Ont)regel de zorg. Wil je meer weten over onze aanpak? Bel Gertrude van Driesten.

Lees hier meer over wat we nog meer hebben gedaan om de administratieve lasten in de zorg te verminderen.