24 september 2021

Door Anouk Mulder

Denken over focuspunten voor passend onderwijs

Onderwijs

In 2014 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen, dus ook zij die door een zorgbehoefte ondersteuning nodig hebben, een plek te bieden in het reguliere onderwijs. Om dit te organiseren zijn er regionale samenwerkingsverbanden (SWV’en) aangewezen waarin de scholen samen in de ondersteuning van leerlingen in hun regio moeten voorzien. Er zijn 77 SWV’en voor primair onderwijs en 76 SWV’en voor het voortgezet onderwijs.

Elke vier jaar moeten de SWV’en een ondersteuningsplan opstellen waarin ze uitleg geven over hoe ze de ondersteuning gaan organiseren. Binnen zo’n ondersteuningsplan kan een SWV bepaalde focuspunten kiezen zoals bijvoorbeeld het clusteren van kennis over bepaalde zorgbehoeftes van leerlingen.

De Argumentenfabriek heeft al meerdere SWV’en ondersteund bij het denken over focuspunten. Dit is complex omdat er veel verschillende belanghebbenden zijn en hun belangen soms tegengesteld zijn.

Ook op dit moment begeleiden wij een SWV. Het gaat hierbij zowel om de focuspunten als om de manier waarop de verschillende verantwoordelijken binnen het SWV hierin samenwerken. De uitkomsten hiervan gaan we vastleggen in  twee vormgegeven Informatiekaarten. Deze zijn zeer geschikt om over de focuspunten en samenwerkingsafspraken met alle betrokkenen te communiceren.

Vragen?

Neem contact op met Anouk Mulder

anouk@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Anouk Mulder