25 maart 2019

Denk je mee over de rol van raadsleden bij een regionale energiestrategie?

Op 21 december 2018 presenteerde het Klimaatberaad het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Het ontwerp-Klimaatakkoord stelt dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energie Strategieën (RES) gaan opstellen.

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 de opwekking van duurzame elektriciteit en de aansluiting van huizen en gebouwen op duurzame warmte gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de gemeenteraadsleden in dit proces? Hoe kunnen raadsleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

Het Programma Democratie in Actie en de Vereniging voor Raadsleden willen investeren in een krachtige en verbindende gemeenteraad, en willen raadsleden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we twee denksessies hierover, met  raadsleden, griffiers en andere betrokkenen zoals medewerkers van de gemeente, Provincie, netbeheerders en andere deskundigen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessies en brengt de resultaten  overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die raadsleden helpen om te begrijpen wat de RES omvat  en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen.

Praktisch: denksessies & aanmelden

De denksessies vinden plaats op maandag 6 mei en op maandag 13 mei, van 14.00-17.00u (inloop vanaf 13.30u). Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam. Aanmelden voor één of allebei de sessies kan tot en met 22 april via secretariaat@argumentenfabriek.nl.

UPDATE: Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Je kunt je aanmelden voor op de wachtlijst, dan informeren we je indien er afzeggingen zijn. 

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op met Talitha Koek van De Argumentenfabriek. We hopen je op één van beide denksessies te mogen verwelkomen.