24 september 2019

Denk je mee over de rol van leden waterschaps- bestuur bij een Regionale Energiestrategie?

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

Wat is een RES?

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rol van AB-leden van waterschappen

Wat is de rol van de waterschappen – en specifiek AB-leden – in dit proces? Hoe kunnen AB-leden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?
Het Programma Democratie in Actie wil investeren een sterk waterschapsbestuur en wil AB-leden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we hierover een denksessie, met  AB-leden, griffiers, ambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die AB-leden helpen om te begrijpen wat de RES omvat  en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, klik op de afbeelding hieronder om deze te bekijken:

Praktisch: denksessie & aanmelden

Datum: 24 oktober 2019, van 09.30 -12.30 uur.
Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.
Aanmelden: Via het Secretariaat van de Argumentenfabriek.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op Talitha Koek.

We hopen je op de denksessie te mogen verwelkomen!