09 januari 2023

De Denk­academie is CRKBO geregistreerd

Denkacademie

CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO-normen en voorwaarden worden opgesteld door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. De registratie bij het CRKBO is belangrijk voor De Denkacademie omdat wij trainingen voor Kort Beroepsonderwijs aanbieden. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen.

Wat houdt een CRKBO-registratie in?

De CRKBO-kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs:

 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • kenbaarheidsbeginsel
 • redelijkheidsbeginsel
 • betrouwbaarheidsbeginsel

 

Deze beginselen zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 • organisatie
 • docenten
 • voorlichting
 • contract & betalings- en leveringsvoorwaarden
 • uitvoering
 • examinering
 • klachtenregeling

 

Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om in aanmerking te komen voor een CRKBO-registratie.

Inschrijving in het kwaliteitsregister en btw-heffingsvrijstelling

De Denkacademie voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen die door het CPION worden gesteld en is goedgekeurd voor inschrijving in het CRKBO Register Instellingen.

Een extra voordeel van de CRKBO-registratie is dat onze trainingen vrijgesteld zijn van BTW. Kijk voor meer informatie over de kwaliteitsnormen en procedures op de website van het CRKBO.

Bekijk hier alle trainingen van De Denkacademie