26 april 2020

De Argumentenfabriek maakt afwegingskader voor de gemeente Groningen

Werken voor een gemeente kan erg hectisch zijn en het werk is lang niet altijd voorspelbaar. En als er dan een heleboel mogelijke activiteiten liggen, hoe maak je dan de beste keuzes? Op basis van welke afwegingen voer je een bepaalde activiteit uit? En waarom kies je er bij een andere activiteit voor om deze niet uit te voeren?

In de afgelopen maanden hielp De Argumentenfabriek de gemeente Groningen bij het maken van een afwegingskader. In vier denksessies, met medewerkers en management, brachten we de aspecten in kaart die meewegen bij het wel of niet kiezen voor activiteiten.

Met het daaruit voortgekomen afwegingskader hebben medewerkers een beter overzicht van welke aspecten een rol spelen bij het maken van een keuze en hoe zwaar deze aspecten wegen. Zo kunnen ze makkelijker prioriteiten stellen en hierover in gesprek gaan met collega’s. Ook draagt het afwegingskader bij aan een betere dialoog tussen bestuurders en managers over de prioriteiten van DMO als directie.

In het najaar, als het stof van de coronacrisis hopelijk is neergedaald, start de gemeente met het toepassen van het afwegingskader. Dan is het afwegingskader (in twee varianten) ook online te bekijken.

Ook als gemeente een afwegingskader maken? Of weten wat De Argumentenfabriek nog meer kan betekenen? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar Bestuur.