23 januari 2020

Datagebruik: op basis van vertrouwen

Grip op wetten en regels

Privacyregels, elke organisatie kent ze. Vaak is echter de aandacht zo op de regels zelf gericht dat de doelen ervan uit het oog worden verloren. Met onze klanten kijken we naar het grotere plaatje: wat is de essentie van de regels, de samenhang en het hogere doel? Door de kern van regels te vatten en doel en samenhang te visualiseren, maken we regels tastbaar.

Permanente zelfreflectie

Regels zijn bijna nooit pasklaar. Elke organisatie en elke situatie is anders. Wat een regel in de praktijk precies betekent of vereist moeten organisaties veelal zelf bepalen. Dit is geen simpele opgave: het vereist een stapsgewijs denkproces en een afweging van verschillende argumenten en belangen. Samen met onze klanten denken we na over de kennis, kunde en hulpmiddelen die ze nodig hebben om doorlopend met medewerkers in gesprek te gaan om verantwoord datagebruik betekenis te geven.

Hoe hielpen we onze klanten?

Voor de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (KVAN/BRAIN) maakten we een Wettenkaart met de meest relevante wetten bij het archiveren van overheidsinformatie.

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakten we een Kenniskaart met wat rijksambtenaren moeten weten over het werken met overheidsinformatie en waarom.

Voor DDMA, branchevereniging voor data en marketing, dachten we na over belangrijke uitgangspunten voor datagebruik. Dit resulteerde in een Uitgangspuntenkaart (niet openbaar), die de basis vormt voor een doorlopend gesprek met leden over verantwoord datagebruik in de praktijk.

Meer weten?

Meer weten over hoe De Argumentenfabriek kan helpen bij verantwoord datagebruik?

Neem contact op met Maarten Gehem.