12 maart 2015

Data in het onderwijs: wat betekent dit voor scholen?

Digitalisering is niets nieuws in het onderwijs, maar gaat de komende jaren wel in een hogere versnelling. Dit levert een steeds grotere berg met gegevens op waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. De Argumentenfabriek helpt Kennisnet – de publieke ict-partner voor het onderwijs – om schoolbestuurders in po, vo en mbo bewust te maken van deze verantwoordelijkheden.

In denksessies met ict-deskundigen en schoolbestuurders hebben we de eerste denkstap inmiddels voltooid: hoe kunnen scholen ict inzetten voor het realiseren van hun doelen? Klik hier voor de kaart en het blog hierover van Kennisnet. Komende maanden gaan we verder met de aansluitende denkstappen om bestuurders te helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheden. Dus: wordt vervolgd.