27 augustus 2020

Chef Rekenwerk Daniël van Vuuren: “Er is een goede team-spirit”

Daniël heeft er nu een jaar opzitten. Wat waren de hoogtepunten voor hem het afgelopen jaar?

“Het winnen van de eerste grote aanbesteding afgelopen december vind ik een hoogtepunt. En dat in het eerste jaar”, zegt Daniël met een trotse blik. “Dat was een beleidsdoorlichting voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarkt. We kijken in het rapport naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van een heleboel wetten en regelingen voor de arbeidsmarkt. De minister zal dat in het najaar naar de Tweede Kamer sturen, dan wordt het ook openbaar.”

Wat zijn volgens hem de speciale kwaliteiten van het team?

Rekenwerk bestaat inmiddels uit vijf personen. Naast chef Daniël versterken Daan Ooms, Amber Heijne en Sanne Roessingh het team als gekwalificeerde kwantitatief onderzoekers en Abel d’Ailly als werkstudent. “Er is een goede team-spirit”, zegt hij meteen. “Dingen gaan niet altijd in één keer goed, je moet soms samen die zoektocht doormaken.” Er vinden regelmatig overleggen plaats over hoe alles verloopt en welke richting het op moet. “Dat verloopt erg constructief moet ik zeggen, en ik vind het leuk en ook inspirerend. We voelen ons bij de Fabriek gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van Rekenwerk en gaan er ook samen een groot succes van maken.”

Wat is het meest uitdagende project geweest en waarom?

“De beleidsdoorlichting was best uitdagend, omdat het simpelweg nieuw is wat je doet. Het was even zoeken hoe je zoiets dan het beste kunt aanpakken. En de Fabriek moest ook aan ons, kwantitatief onderzoekers, wennen.” Nu is het team bezig met een maatschappelijke kosten-batenanalyse over verduurzaming van Defensie. “Ook dit was een grote aanbesteding die we hebben gewonnen. Amber, Maarten en ik zijn hier nu intensief mee bezig, en ook dit is weer een uitdaging. Dit is de eerste grote maatschappelijke kosten-batenanalyse die we doen, dus er zijn weer wat aanloopkosten. Maar dat hoort erbij.”

Wat is het belangrijkste dat hij heeft geleerd?

“Offertes schrijven is een vak apart”, zegt hij met een glimlach. “Je moet goed doorvragen bij de klant, goed doordenken hoe een project er uit gaat zien.” Daniël is één dag in de week hoogleraar en schrijft dan ook voorstellen. “Maar dat is toch anders. Op de universiteit is het puur inhoudelijk en hier is het veel meer de combinatie van inhoud en proces. Ik heb in korte tijd veel bijgeleerd, vooral ook wat de valkuilen zijn. Hoe bedien je de klant nu het best, dat is de kernvraag.”

Is er, naast het schrijven van goede offertes, nog een uitdaging voor hem geweest?

“Ja dat is er zeker, er komt veel tegelijk op je af. Ik ben iets van de grond af aan het opbouwen, dat gaat schoksgewijs.” Sommige weken is hij vooral bezig geweest met het rekruteren van mensen, andere weken met het in goede banen leiden van een project en dan weer een periode met de integratie van Rekenwerk in de Fabriek. “Die zaken lopen steeds naast elkaar, dat is wel een uitdaging. Het is een mooi avontuur.”

Rekenwerk in de toekomst, wat ziet hij graag gebeuren?

“Ik vind het belangrijk dat we een eigen niche vinden. Ik kijk natuurlijk wel met een schuin oog naar concurrenten, maar ik let er scherp op dat we echt ons eigen product ontwikkelen. Hierbij zijn kwalitatief hoogstaand rekenwerk, heldere presentatie en goed conceptueel denkwerk cruciaal.”

Wat is een droomproject voor hem?

Daniël heeft zich bijna zijn hele werkzame leven beziggehouden met arbeid en sociale zekerheid. “Dus ik zou wel graag rond het thema menselijk kapitaal over de levensloop een aantal toonaangevende projecten doen. Bijvoorbeeld: wat is de beste manier om fit te blijven op de arbeidsmarkt?” De Argumentenfabriek houdt zich al bezig met menselijk kapitaal en arbeid, het Platform Toekomst van Arbeid bijvoorbeeld. “Dat is vooral conceptueel, en dat moet ook gebeuren. Er is ook nog veel empirisch uit te zoeken. Wat levert het meeste rendement op? Daar weten we eigenlijk nog heel weinig vanaf, maar is ontzettend interessant.”

Meer weten?

Vind hier meer informatie over Rekenwerk, zoals voorbeeldwerk en met wie je contact kunt opnemen.