09 december 2020

Door Nena Nilou

Bouwen aan morgen: Toekomstverkenning bouwsector 2030

Energie en klimaat Duurzaamheid

Bouwend Nederland vierde 7 december het 125-jarige bestaan en ontving hierbij de oorkonde Predicaat Koninklijk. Voortaan heet de vereniging van bouw- en infrabedrijven dan ook Koninklijke Bouwend Nederland. Wij feliciteren hen! Ook presenteerden ze die dag de verschillende toekomstbeelden voor 2030. De resultaten van de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’ zijn opgedeeld in vier thema’s met elk twee verschillende toekomstbeelden. De twee toekomstbeelden per thema zijn als het ware spiegelbeelden van elkaar, waarbij een belangrijke onzekerheid leidt tot twee verschillende paden en dus uitkomsten.

Ruimtelijke spreiding van functies

Het eerste thema is Ruimtelijke spreiding van functies: Wonen, werken en recreëren in 2030. Dit thema gaat dieper in op het vraagstuk rondom het ruimtelijk verspreiden van functies in een klein en dichtbevolkt land als Nederland. Het vraagstuk rondom ruimtelijke spreiding is een grote uitdaging voor ons. In steden is de behoefte aan woningen, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur zo groot dat de sector de vraag nauwelijks aankan. Daar tegenover staat het platteland waar de huizenprijzen dalen, voorzieningen verdwijnen en het soms niet meer rendabel is om te bouwen. Zal de verstedelijking doorzetten of zullen de ruimtelijke functies zich beter gaan verspreiden over het land door middel van goede voorzieningen en betere bereikbaarheid?

Energietransitie en -infrastructuur

Thema twee heeft alles te maken met klimaatverandering en verduurzaming: Energietransitie en -infrastructuur: Groen, groener, groenst. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag. De energietransitie grijpt in op alle sectoren zoals industrie, elektriciteit, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het is daarom ontzettend waardevol en belangrijk een bredere kijk te ontwikkelen op hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Zal de Nederlandse verduurzamingsopgave centraal aangestuurd worden of komt de innovatie van onderop en wordt deze lokaal georganiseerd?

Toekomst van werk

Een van de grootste dilemma’s voor de toekomst van werk is de dreigende spanning tussen technologische vooruitgang en de arbeidsvraag. Toekomst van werk: Voldoende gekwalificeerd personeel in een digitaliserende wereld is dan ook het derde thema van de Toekomstverkenning. Een cultuuromslag in de sector is nodig. De bouw is nu een productensector; geen kennissector en dat moet veranderen. Blijft de bouw een hoge cycliciteit houden waarbij in periodes van groei buitenlandse werknemers naar Nederland worden gehaald of kent de bouw straks geen cycliciteit meer en is de vraag naar bouwen duurzaam op een zeer hoog en voorspelbaar niveau?

Bekijk hieronder de video van een van onze denksessies over de toekomstverkenning

Waarde van bouwen

De waarde van bouwen raakt aan de meest existentiële toekomstvragen voor de sector. Volop inzetten op innovatie is heel belangrijk, maar blijkt in de praktijk ook erg lastig. In goede tijden is er geen tijd voor; in slechte tijden geen geld. Het vierde thema: Waarde van bouwen: Waarde toevoegen door innovatie, specialisatie en samenwerking besteedt hier aandacht aan. Zal in 2030 de bouwsector voornamelijk bestaan uit grote fabrieken die duurzaam modulaire onderdelen van gebouwen produceren of dwingt de overheid een verplaatsing naar – en bouwen in – de hooggelegen delen van Nederland af om zo de woningnood op te lossen en ons voor te bereiden op een hogere zeespiegel?

Interview Bas Ebskamp

Onze Senior sector Klimaat, energie en mobiliteit Bas Ebskamp begeleidde het denkwerk van de kwalitatieve kant van de toekomstverkenning. “Het verkennen van de toekomst is een ontzettend breed doel. Om door de bomen het bos te blijven zien, is een heldere structuur onmisbaar”, aldus Bas in een interview met Koninklijke Bouwend Nederland. Lees het interview, dat dieper ingaat op het denkwerk achter de toekomstverkenning, hier.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Talitha Koek. Bekijk ook eens onze Sector Klimaat en Energie en de Sector Mobiliteit