16 januari 2017

Bevorder kansengelijkheid in het onderwijs

Ook de VO-Raad beraadt zich op zijn positie. De Argumentenfabriek kreeg in 2016 de opdracht om in beeld te brengen wat scholen en de Rijksoverheid kunnen doen om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.

Zo kunnen scholen zorgen dat leraren begrijpen welke rol zijzelf spelen bij het ontstaan van ongelijke kansen, kunnen ze meerjarige brugklassen bieden en zorgen dat leerlingen weloverwogen keuzes voor het vervolgonderwijs maken. De rijksoverheid kan de strikte scheiding tussen primair en voortgezet versoepelen, het stapelen van opleidingen makkelijker maken en zorgen dat er meer aandacht voor kansengelijkheid is op de lerarenopleidingen.

De ‘Ideeënkaart kansengelijkheid in het onderwijs‘ laat het overzicht zien van de opgeworpen ideeën.

Meer weten? Anouk Mulder Chef Onderwijs.