20 september 2023

Betere loonstrook geeft werk­nemers inzicht in wat ze écht verdienen

Werk Financiële sector

Een Nederlandse werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Een nieuw ontwerp van de maandelijkse loonstrook – de Betere loonstrook – helpt mensen om beter inzicht te krijgen in wat ze eigenlijk verdienen en hoeveel door hun werkgever elke maand wordt afgedragen aan belastingen en premies.

Ook geeft de Betere loonstrook mensen inzicht in andere zaken zoals een opleidings- of vitaliteitsbudget. Op de huidige loonstrook is deze informatie niet volledig en is er weinig toelichting te vinden. Het nieuwe ontwerp is vandaag uitgereikt aan Stan Kaatee, DG Werk, en Carsten Herstel, DG Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van SZW.

Veel mensen hebben op dit moment -door de summiere opzet van de maandelijkse loonstrook- geen goed beeld van hoeveel ze zelf betalen aan belastingen en premies en welk budget zij voor hun ontwikkeling of vitaliteit in kunnen zetten. Veel werknemers weten ook niet wat hun werkgever bovenop hun brutoloon aan premies en belastingen afdraagt voor collectieve voorzieningen, zoals voor de zorg, voor arbeidsongeschiktheid, pensioen en voor individuele zaken zoals opleidingen.

Beter inzicht

Met de opzet voor de nieuwe maandelijkse loonstrook krijgt de werknemer een beter te begrijpen loonstrook met meer uitleg van begrippen en opbouw van bruto- naar nettoloon. Ook krijgt de werknemer inzicht in de totale loonkosten die een werkgever maakt.

Zo blijkt uit de voorbeeldberekeningen dat voor een werknemer met een modaal maandsalaris van bruto 3.200 de werkgever in werkelijkheid 4.322 euro kost. Netto krijgt een werknemer in dit geval daarvan  2.393 euro op zijn rekening.

Beter leesbaar

De Betere loonstrook helpt om mensen bewuster te maken van wat werkgevers betalen voor hun werk en welke bedragen er naar belastingen en premies gaan. Zo krijgen alle werknemers een goed overzicht van het totale bedrag aan arbeidskosten, loon, belastingen en premies. Door een beter inzicht in hun tegoeden voor opleidings- en vitaliteitsbudgetten kunnen werknemers gericht met hun werkgever in gesprek over ambities en welke ontwikkeling daarvoor nodig is.

Over het project Betere loonstrook

De Argumentenfabriek ontwikkelde in opdracht van het ministerie van SZW een eerste versie van de betere loonstrook vanuit het perspectief van de werknemer. Bij het ontwerp hebben experts uit het veld meegedacht en zijn werknemers betrokken via een testpanel. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Nibud, Van Spaendonck, VNO-NCW, MKB, Loket.nl en SBI begeleidde het project. Het resultaat is geen kant-en-klare loonstrook die direct in alle systemen past. De betere loonstrook verdient daarom te worden doorontwikkeld door leveranciers van salarisadministraties, samen met hun klanten. Meer informatie over ‘de betere loonstrook’ is te vinden op www.betereloonstrook.nl

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh