05 juni 2015

Begroting gemeente Amersfoort weer in evenwicht

In denksessies met afdelingshoofden, strategen en financieel consulten van de gemeente hebben we de beïnvloedbare ruimte op de begroting in kaart gebracht. De resultaten hebben we weergegeven in mindmaps per deelprogramma. College, raad en ambtenaren hebben de inventarisatie gebruikt voor een evenwichtige herstelbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018.

Gemeentefinanciën

De mindmaps per deelprogramma zijn te downloaden op de website van de gemeente Amersfoort.

Wil je meer weten over hoe De Argumentenfabriek gemeenten helpt bij bezuinigingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dries Bartelink, senior kaartenmaker voor gemeenten.