25 maart 2024

René Rigter, voorzitter College van Bestuur van SOVON

Onderwijs

Complexe problemen vragen om denkkracht. De Argumentenfabriek is in staat door gerichte denksessies denkkracht te ontwikkelen. Complexe problemen worden hierdoor ontrafeld en mogelijke oplossingen komen in beeld. Anouk Mulder en Iris Hertog weten de gesprekspartners te binden en te boeien waardoor er een echt gesprek ontstaat.