28 oktober 2021

Paul van der Pol, Programmamanager Energietransitie bij de Gemeente Hilversum

Energie en klimaat

“De energietransitie is in een stroomversnelling geraakt. Veel is onduidelijk en de opgave is complex. Als middelgrote gemeente ziet Hilversum zich geplaatst voor tal van vragen over rolneming en rolinvulling. Het denktraject dat we met collega-gemeenten (en lokale partners) hebben doorleeft, helpt om hier in de toekomst goed beargumenteerde afwegingen in te maken. Daarnaast heeft de uitwisseling van praktische en concrete aanpakken met de collega’s in het netwerk van tien opdrachtgevende gemeenten mij bijzonder geïnspireerd.”