12 januari 2023

Henriëtte van der Horst, voorzitter inhoudelijke commissie herrijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

Zorg en welzijn

“De samenwerking met De Argumentenfabriek vond ik heel plezierig en constructief. Tijdens het hele traject hebben we intensief met elkaar van gedachten gewisseld over hoe we de verschillende fasen aan zouden pakken. De Argumentenfabriek heeft alle bijeenkomsten van de inhoudelijke commissie steeds tot in de puntjes voorbereid. Dat geldt ook voor de denksessies die in het hele land gehouden zijn. […] De herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg zijn echt van de beroepsgroep maar zonder de ondersteuning en de aanpak van De Argumentenfabriek hadden we dat niet, zeker niet in zo’n korte tijd, voor elkaar gekregen.”