28 oktober 2021

Geert Gladdines, Nederlandse Vereniging van Banken

Financiële sector

“We hebben met De Argumentenfabriek nauw samengewerkt in de analyse over het investeringsvermogen van mkb-ondernemers. Je weet bij De Argumentenfabriek wat je krijgt en dat het goed in elkaar zit. Ze hebben ons goed begeleid, ook in het structureren van onze eigen analyses en de doelstellingen van het project.”