12 maart 2015

Zorgprofessionals weten te weinig over zorgstelsel

Ze hebben deze kennis nodig om hun werk goed te kunnen doen. De meerderheid van de dokters, verpleegkundigen en paramedici weet naar eigen zeggen echter onvoldoende hoe het zorgstelsel werkt in 2015. Dit blijkt ook uit een enquête met vragen over stelsel, bekostiging en wetgeving van de zorg (Bron: onderzoek onder leden van VvAA, oktober 2014)

Zorgprofessionals die weten hoe het zorgstelsel in elkaar zit, kunnen een betere bijdrage leveren aan die zorg. Om zorgprofessionals een helder naslagwerk over het zorgstelsel te bieden, ontwikkelden VvAA en De Argumentenfabriek samen het boek: Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015.

Zó werkt de zorg in Nederland brengt in kaart hoe stelsel, bekostiging en wetgeving van de zorg werken. Het is een helder, compact, aantrekkelijk vormgegeven en vooral een inhoudelijk interessant en actueel standaardwerk. In en om de zorg werken 1,5 miljoen mensen. Dit boek helpt hen beter te begrijpen hoe de zorg functioneert. Het beschrijft de zorgwereld buiten de spreekkamer en geeft antwoord op vragen die dokters, verpleegkundigen, therapeuten, paramedici en andere zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders, verzekeraars en mantelzorgers maar ook studenten voor die groepen misschien wel willen, maar niet durven stellen.

Het boek beschrijft bijvoorbeeld welke vier wetten de basis voor het Nederlandse zorgstelsel vormen (ZVW, WMO, Jeugdwet en de wet voor langdurige zorg), hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. Ook gaat het boek in op hoe in de zorg de markt werkt en hoe kennis in de zorg zich ontwikkelt. In bondige teksten en heldere visualisaties geeft het in één oogopslag antwoorden op vele vragen rondom het zorgstelsel. 

Maaike de Vries, Chef Zorg De Argumentenfabriek: “Omdat het bijna 2015 is en zorgprofessionals de gevolgen van de stelselwijzigingen in hun werk gaan ervaren. Ik denk dat dit boek zorgprofessionals helpt de veranderingen beter te begrijpen, om er helder over na te kunnen denken en zo nodig naar te handelen.”

Edwin Brugman, Directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA Groep: “De afgelopen jaren zijn er binnen de zorg rigoureuze maatregelen doorgevoerd. Vaak op basis van informatie die slechts voor weinigen toegankelijk en begrijpelijk is. Daardoor is er regelmatig maar weinig begrip, zeker omdat veel wél beschikbare informatie veelal gekleurd wordt weergegeven. Voor een genuanceerde discussie is kennis nodig. Die proberen we met dit boek te ontsluiten.”

Het boek wordt officieel geïntroduceerd op 28 november tijdens het VvAA jubileumcongres ‘Tijd voor Ziel in de Zorg’ in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Hoe werkt de zorg in Nederland? Zó.
Meer weten? www.zowerktdezorg.nl

Zó werkt de zorg in Nederland is een initiatief van VvAA en De Argumentenfabriek, in samenwerking met het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, ZonMW, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Vilans, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH), Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG), Skipr, Novartis en AstraZeneca.

Wil je meer weten over dit boek? Wil je een recensie-exemplaar, de auteurs of de initiatiefnemers  interviewen?
Neem dan contact op met

Mirjam van Tiel van De Argumentenfabriek       
mirjam@argumentenfabriek.nl                                                 
020 412 4001 of 06 4662 8454    

of met

Monique Wesly van VvAA Groep B.v.
monique.wesly@vvaa.nl
030 247 4191 of 06 4624 7450

Over De Argumentenfabriek
Wij helpen mensen en organisaties helder denken door het visualiseren van informatie. Wil je grip krijgen op een complex vraagstuk? Snel tot een weloverwogen beslissing komen? De kennis van je collega’s beter benutten? Je mensen meenemen in een lastige besluit? Doelmatig je organisatiecultuur verbeteren? Beleidsopties in kaart brengen? Een overzicht van alle argumenten voor en tegen? Een strakke denksessie? Hulp bij het in goede banen leiden van die tweedaagse of dat congres? Met infographics een verhaal vertellen? Data visualiseren? Dan ben je bij De Argumentenfabriek aan het juiste adres.

Over VvAA
VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, ’in dienst van’ meer dan 114.000 professionals: medici, paramedici, studenten voor die beroepsgroepen en zorginstellingen. VvAA biedt hen verzekeringen, financiële diensten,  juridisch advies, praktijkadvies, belastingadvies, risicomanagement, zakelijke advisering en consultancy,  praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, financiële planning, opleidingen, mediation, mobiele telefonie en toegang tot medische apps, opleidingen & team coaching, een eigen reisbureau ‘Quality Time’ en ‘Arts en Auto’, het maandelijkse magazine. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren in het land.