08 juni 2023

Door Gertrude van Driesten

Werken vanuit waarden in het sociaal domein

Zorg en welzijn Werk Openbaar bestuur

Stel, we zetten de mens (weer) centraal vanuit één wet sociaal domein. En geven zo sneller en gerichter hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Wat zouden de uitgangspunten voor deze denkbeeldige wet dan zijn? Om tot deze uitgangspunten te komen, is het belangrijk te weten welke diepgewortelde overtuigingen mensen hebben over het sociaal domein en over hoe overheid en uitvoerders met inwoners zouden moeten omgaan.

We legden tientallen inwoners, professionals en beleidsmakers uit alle windstreken van Nederland de vraag voor: wat vind je belangrijk voor het sociaal domein? We vroegen stevig door: Waarom vind je dit belangrijk? Waarom? Waarom? Hun antwoorden hebben we bijeengebracht in de Waardenkaart sociaal domein. De kaart toont negen waardenclusters, met hierin de waarden en opvattingen die hieruit voortkomen.

De Waardenkaart helpt inwoners, uitvoerders, beleidsmakers en politici met het praten over en doordenken van nieuw beleid voor het sociaal domein dat rekening houdt met schurende of onderbelichte waarden. Deze kaart is hierom niet het einde, maar het begin van het gesprek over het sociaal domein.

De Waardenkaart is ontwikkeld in opdracht van ‘Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek’ (PMM) en de gemeente Tilburg in het kader van Ons Pact, onder leiding van De Argumentenfabriek.

Lees de volledige Waardenkaart en uitleg erover in dit boekje:  Werken vanuit waarden in het sociaal domein.

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten

Ook leren hoe je op een leuke en praktische wijze integraal kan samenwerken?

Neem dan contact op met Gertrude van Driesten