04 februari 2019

Sturen op het verbeteren van patiëntenzorg

Verantwoorden en verbeteren

Ziekenhuizen verzamelen allerlei kwaliteitsinformatie om de kwaliteit van de door hen geleverde patiëntenzorg te verantwoorden. Voor verschillende partijen zoals het Zorginstituut, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, zorgverzekeraars, maar ook de eigen beroepsgroep, registreren ziekenhuizen tot wel 1500 kwaliteitsindicatoren per jaar. Lang niet al deze kwaliteitsinformatie kan echter worden gebruikt om de kwaliteit van zorg daadwerkelijk te verbeteren. Het NFU-programma Sturen op Kwaliteit wil ziekenhuisbestuurders helpen hier verandering in te brengen. Hoe? Door meer te sturen op het verbeteren van patiëntenzorg en minder op het verantwoorden hiervan.

Hoe realiseren ziekenhuisbestuurders deze omslag?

Het in kaart brengen hoe ziekenhuisbestuurders deze omslag (kunnen) realiseren, is een eerste aanzet hiertoe. Duidelijk is in elk geval dat ziekenhuisbestuurders deze omslag niet alleen kunnen maken. Ook patiënten, zorgprofessionals, toezichthouders en andere belanghebbenden moeten in het proces worden betrokken. Benieuwd wat ziekenhuisbestuurders allemaal kunnen doen? Je leest het op deze kaart.