09 januari 2017

Welkom nieuwe collega’s!

undefined

Dries Bartelink start per januari 2017 als Senior Gemeenten. Na zijn studie Communicatiewetenschap werkte hij onder meer als senior adviseur bij VKA, als strateeg bij het Ministerie van Economische Zaken en als bestuursadviseur bij de Gemeente Amsterdam. Ook was hij gemeenteraadslid in Naarden. Dries is de opvolger van Daniël Coenen en wordt binnen De Argumentenfabriek verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van) dienstverlening aan gemeenten.

Gertrude van Driesten is de nieuwe Senior Zorg. Van huis uit is zij gezondheidswetenschapper, maar werkte de afgelopen jaren voornamelijk als (beleids)adviseur, onder andere bij VNG. Samen met Kees Wessels gaat zij zich bezighouden met het implementeren van het Platform Zó werkt de zorg en andere zorgprojecten.

Ton de Korte gaat per 9 januari aan de slag als Chef Arbeid. Eerder werkte hij o.a. als Managing Director bij Berenschot HRM en als hoofd Advies & Projecten bij het CAOP. Hij ondersteunt bedrijven en organisaties bij het nadenken over vraagstukken rondom arbeid.