26 april 2018

Wat kan een nieuwe gemeenteraad van de griffie verwachten?

Het is voor elke organisatie nuttig te werken met een expliciete cultuur. Hiermee bedoelen we een helder gedefinieerde cultuur die medewerkers met elkaar afspreken. Met kernwaarden en werkhoudingen waar medewerkers enthousiast over zijn en waar ze elkaar op kunnen aanspreken. Zodat voor iedereen duidelijk is: ‘Daarom doen we dit hier zo’.

De griffie van Dordrecht wilde ook haar waarden en werkhoudingen expliciteren en visualiseren op één griffiekaart. Anneloes Wepster, griffier van de gemeente Dordrecht, licht toe. “Zo’n kaart gaat ons helpen, daar ben ik van overtuigd. Niet alleen om op de griffie nog beter samen te werken, maar vooral ook om duidelijk te maken aan raadsleden, college en de ambtelijke organisatie waar onze griffie voor staat. En waar we op aanspreekbaar willen zijn.” 

In drie denksessies met griffiemedewerkers, burgemeester, gemeentesecretaris en een aantal raadsleden dachten we na over de vraag ‘Wat zijn de kernwaarden van de griffie en welke werkhoudingen passen hierbij?’ Het resultaat legden we vast op deze griffiekaart met zes kernwaarden en negenentwintig werkhoudingen.

In de laatste denksessie dachten we ook na hoe de griffie de griffiekaart praktisch kan gebruiken. Dat leverde bijna twintig ideeën op. Zo kan de griffie de kaart gebruiken in tussentijdse evaluatiegesprekken met de raad, voor individuele ontwikkelplannen en bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. En de griffie kan de kaart -zo net na de gemeenteraadsverkiezingen- natuurlijk ook goed gebruiken bij het inwerken van nieuwe gemeenteraadsleden. Die weten meteen wat ze concreet van de griffie kunnen verwachten en waar ze op aan zijn te spreken.

Anneloes Wepster kijkt tevreden terug op het project. “Het was voor mij een eerste kennismaking met De Argumentenfabriek. Dat is me goed bevallen. Inhoudelijk leveren ze goed werk en het is ook leuk om op deze manier samen te denken. Zeker bij zo’n griffiekaart is dat van belang. Natuurlijk wil je een goed en fraai eindproduct, maar ook het proces om samen te komen tot deze griffiekaart heeft ons heel goed geholpen.”

Meer weten? Neem contact op met onze Chef Openbaar Bestuur, Dries Bartelink.