03 januari 2017

Wat is de toekomst van gas in Nederland?

Het ministerie van Economische Zaken organiseerde in 2016 de Energiedialoog, een brede maatschappelijk gesprek over de toekomst van de energievoorziening in Nederland. In het verlengde hiervan vroeg het ministerie aan De Argumentenfabriek het gesprek met belanghebbenden over de toekomst van gas in Nederland in kaart te brengen.

Om gestructureerd na te denken over beslissingen rond de toekomst van gas, hebben we drie belangrijke aspecten verkend: winning van gas, gebruik van gas en de toewijzing van inkomsten uit gas. Voor elk aspect hebben we als gedachte-experiment een mogelijke toekomst uitgedacht en deze vervolgens beargumenteerd.

Bekijk de kaarten of lees het artikel dat nav de kaarten in Flux Energie verscheen.