07 juni 2017

Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg

Waarden zijn woorden voor wat mensen zich wensen voor de ideale wereld of voor hoe mensen zich in een ideale wereld zouden gedragen. Met de term waarden doelen we dan op ‘grote woorden’, als solidariteit, zelfbeschikking of de onaantastbaarheid van het menselijke lichaam. Het zijn deze concepten die onze stand­punten bepalen en die richting geven bij de keuzes die we maken. Nadenken over waarden geeft inzicht in de veelal onbewuste voorkeuren die wij zelf en anderen hebben. Een Waardenkaart maakt het ook makkelijker de diverse waardenvoorkeuren te herkennen die horen bij politieke stromingen of bij de specifieke rollen van de partijen in de zorg. Hierdoor kan een Waardenkaart helpen het niveau van de publieke discussie over de gezondheidszorg te verhogen.

Wie op zoek wil naar de onderliggende waarden, moet gesprekken voeren en daarbij dan stevig doorvragen. Waarom vind je dat belangrijk? Waarom? Waarom? Doorvragen, dat is wat Zorgverzekeraars Nederland is gaan doen. Zij vroeg ruim tweehonderd mensen het hemd van het lijf: van basisschoolleerlingen, patiënten, gezonde burgers, verpleegkundigen, bestuurders in de zorg en tot slot leden van Platform Zó werkt de zorg. Zorgverzekeraars Nederland en De Argumentenfabriek structureerde alle opbrengst. Dit resulteerde in de Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg. Een inventarisatie van waarden die hopelijk voor iedereen die op een fundamenteel niveau wil denken en discus­siëren over de zorg een bruikbaar vocabulaire biedt.

Download de Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg.