04 april 2017

Waar krijg ik energie van?

Onder begeleiding van De Argumentenfabriek zijn de WENB-leden aan de slag gegaan met de interactieve wegwijzer over duurzame inzetbaarheid. We hebben een eerste inventarisatie gemaakt van vragen die leidinggevenden kunnen stellen aan medewerkers in een gesprek over duurzame inzetbaarheid. In hoeverre denk je in de toekomst andere kennis voor je werk nodig te hebben? Waar krijg je energie van? En kan je je werk loslaten als je naar huis gaat? De vragen laten zien hoe breed het thema van duurzame inzetbaarheid is. Het gaat over gezondheid, persoonlijkheid maar ook over iemand sociale omgeving. Dit zijn alle drie aspecten die je inzetbaarheid bepalen. Het is als leidinggevende best lastig om over deze aspecten met medewerkers te praten. De uitdaging is om met de juiste taal de juiste vragen te stellen om het gesprek met elkaar te voeren. De twee themamiddagen zijn hiertoe een eerste stap geweest.