12 november 2015

Vragenkaart Beleggingsbeginselen Pensioenfondsen

Tijdens het Pensioenseminar georganiseerd door De Nederlandsche Bank heeft De Argumentenfabriek workshops begeleid over deze vraag. Tijdens de workshops zijn vragen geïnventariseerd die pensioenfondsbestuurders kunnen helpen om hun beleggingsbeginselen te formuleren. Aan de workshops hebben ruim 80 pensioenfondsbestuurders deelgenomen.

De Argumentenfabriek heeft aan de hand van deze inventarisatie de Vragenkaart Beleggingsbeginselen Pensioenfondsen gemaakt. De vragen op deze kaart gaan over de doelstellingen van het fonds, de governance van het fonds, de overtuigingen bij beleggingen, de risico’s rond beleggingen en de uitvoering van beleggingen.

De Vragenkaart Beleggingsbeginselen Pensioenfondsen is te downloaden via de website van De Nederlandsche Bank.

Heb je vragen over dit project of heb je een vergelijkbare vraag? Neem contact op.