08 april 2016

Voortgangsrapportage Groningen Seaports

De Argumentenfabriek maakte voor Groningen Seaports een ontwikkelagenda en Voortgangsrapportage bij de Havenvisie 2030. In de ontwikkelagenda staan – verdeeld over acht thema’s – de ambities, doelen en activiteiten van Groningen Seaports en haar partners. Samen met Groningen Seaports en partners hebben we per activiteit in kaart gebracht wat de resultaten over de afgelopen drie jaar zijn en wat het beoogde resultaat voor 2017 is. Deze voortgangsrapportage is nu beschikbaar in een webapp. Kijk voor meer informatie en de webapp op de website van Groningen Seaports.