06 november 2017

Veel bezoekers aan Amsterdam: vloek of zegen?

In opdracht van de gemeente Amsterdam begeleidden we drie denksessies over het grote aantal bezoekers in de stad. Inwoners, ondernemers en wetenschappers dachten samen met de gemeente na over de belangrijkste voor- en nadelen.

Bezoekers beïnvloeden onder meer de cultuur, de leefomgeving en de veiligheid in Amsterdam. Op zowel een positieve als een negatieve manier. Op basis van de Argumentenkaart kunnen lezers zelf een weging in de voor- en nadelen aanbrengen. Welke voor- en nadelen vinden zij het belangrijkst? Hiernaast geeft de kaart houvast bij het nadenken over maatregelen om nadelen van het grote aantal bezoekers te verkleinen en de voordelen ervan te vergroten.