10 september 2018

Vanuit welke werkhoudingen willen wij werken om de verbeterdoelen van de Omgevingswet te realiseren?

De verbeterdoelen zijn:

❶ Grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;

❷ Meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving voor de fysieke leefomgeving;

❸ Meer ruimte voor bestuurlijke afweging bij het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

❹ Snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Gemeenten en provincies kunnen deze kaart gebruiken als startpunt voor een Cultuurkaart die specifiek is toegespitst op de eigen organisatie. De kaart is het resultaat van twee denksessies op 15 juni en 7 september 2017 met negentien ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Wij danken allen voor hun denkwerk.

Meer informatie over deze Cultuurkaart of andere denkbegeleiding van De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Dries Bartelink.