12 maart 2015

Vandaag: Helder Denken Ontbijt

Het debat, dat een samenwerking is tussen Alles is Gezondheid… (Nationaal Programma Preventie) en De Argumentenfabriek, met als thema ‘Nuchter over gezondheid’, leidde tot een aantal discussies en geeft stof tot nadenken. Het publiek bestond uit zorgprofessionals, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de voedselindustrie. 

Maaike de Vries, chef Zorg bij De Argumentenfabriek én debatleider van dit evenement, ging aan de hand van verschillende stellingen in gesprek met drie sprekers; Johan Wakkie (directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond), Marie Louise Schipper (journalist van de Volkskrant) en Klasien Horstman (hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht).

De stelling van Marie Louise Schipper, ‘er moet een onderwijswet komen die voedsel- en kooklessen op scholen verplicht’, ontlokte uiteenlopende reacties. Horstman gaf aan dat nog meer wetgeving juist averechts werkt; bovendien moeten ze ook worden gehandhaafd. Een andere reactie uit de zaal was dat kinderen het meest leren wanneer iets leuk en uitnodigend is; een voorbeeld is het initiatief Hotspot Hutspot in Rotterdam, waar kinderen vrijblijvend koken voor de buurt.

Een van de andere stellingen die werd voorgelegd, was ‘Achterstandsgroepen hebben iets anders nodig dan appels en tomaten om gezonder te worden.’ Deze stelling werd volmondig door de aanwezigen beaamd.

Dit sluit naadloos aan op de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014, die afgelopen dinsdag 24 juni 2014 werd gepresenteerd door het RIVM met als titel ‘Een gezonder Nederland’. Een van de vele punten die in dit rapport worden aangestipt, is dat we langer met meer chronische ziekten leven. We leven echter niet allemaal even lang en even gezond; laagopgeleiden leven korter, hebben meer gezondheidsproblemen en voelen zich minder gezond dan hoogopgeleiden. 

Meer weten? Bel 020-4124001 of mail info@argumentenfabriek.nl.