01 april 2015

Terugblik Helder Denken Café

De aftrap was voor architect Pi de Bruijn. ‘Wonen en werken moet je niet willen scheiden door bestemmingsplannen, dat past niet meer bij deze tijd’. Wijken moeten gemengd zijn, verschillende functies hebben en bovendien bewandelbaar zijn. Met alleen licht, ruimte en groen komen we er niet, dat worden volgens Pi de Bruijn wijken zoals de Bijlmer. Op papier goed bedacht, maar in de praktijk werkt het niet.

Fred Woudenberg (GGD Amsterdam) pleitte vurig voor strenger (overheids)ingrijpen bij ongezond gedrag. Mensen houden nu eenmaal van ongezonde dingen, en zullen daar niet snel zelf afstand van doen. Door in te grijpen doet het even pijn, maar vervolgens zijn de collectieve gezondheidsopbrengsten groter dan niet ingrijpen.

Corien Koreman is boswachter Rijk van Nijmegen. Zij ziet in haar dagelijkse praktijk hoe kinderen en volwassenen bewegen, spelen en actief zijn in de natuur. Het Avonturenbos Stekkenberg is hiervan een concreet voorbeeld; een stuk bos aan de rand van een woonwijk dat door kinderen, buurtbewoners, de gemeente, woningcorporaties en andere partijen gezamenlijk is vormgegeven en wordt onderhouden. Hieronder een impressie van het Avonturenbos:

Ad de Bont (stedenbouwkundige) sluit af met een pleidooi dat de stad vooral zo ontworpen moet worden dat het uitdaagt om te bewegen, zoals met speelstoepen, piano stairs en fietspaden. Mensen sporten steeds meer op individuele basis, zoals hardlopen en boot camps. Ook hierin kan het ontwerp van de stad voorzien in geschikte plekken waar dit kan plaatsvinden. Misschien is wonen in de stad wel gezonder dan op het platteland waar mensen steeds afhankelijker zijn geworden van de auto en voorzieningen ver weg zijn?

Ook Alles is gezondheid…kijkt terug op een inspirerende middag.

Het volgende Helder Denken Cafe vindt plaats op maandag 15 juni te Amsterdam. Hopelijk tot dan!