12 juli 2019

Strategisch positie kiezen in de energietransitie

Energie en klimaat

Het resultaat? Een wegwijzer die gemeenten handvatten biedt om stap voor stap tot weloverwogen keuzes te komen. Bijvoorbeeld over welke positie je als gemeente inneemt op het speelveld van hernieuwbare energieopwekking. Of over welke afwegingen je als gemeente kunt maken over ‘meekoppelen’: het al dan niet combineren van energietransitie met andere maatschappelijke opgaven. Stuk voor stuk ingewikkelde vraagstukken, met vele betrokkenen.

“We hopen zo een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van onze rollen om de publieke waarden zo goed mogelijk te kunnen behartigen”, aldus programmamanager Margriet Greving van de gemeente Assen. En Paul van der Pol, programmamanager Energietransitie van de gemeente Hilversum, concludeert: “Het denktraject dat we met collega-gemeenten (en lokale partners) hebben doorleeft, helpt om hier in de toekomst goed beargumenteerde afwegingen in te maken.”

Tijdens elf bijeenkomsten hebben we de gezamenlijke expertise gebruikt van de tien deelnemende gemeenten, maar ook van een heleboel ‘meedenkers’ die ieder vanuit eigen perspectief deze gemeenten konden helpen met het beantwoorden van deze complexe vragen. Netbeheerders, energiecoöperaties, ministeries, woningcorporaties, provincies, wetenschappers, allemaal waren ze van harte bereid om inzichten te delen en zo bij te dragen aan de resultaten in dit boek.

We hopen dat ieder die dat wil zijn of haar voordeel kan doen met het boek. Bekijk het boek hier. Wil je meer weten over dit denktraject? Neem vooral contact op met Talitha Koek.