01 februari 2018

Denkfouten en drogredenen bij …. het debat over Lelystad Airport

Dries Bartelink schrijft onder meer over de denkfout van de verloren-kosten die tegenstanders van uitstel maken en de drogreden van de valse analogie waarvan voorstanders zich bedienen. Lees het blog Denkfouten en drogredenen bij … het debat over Lelystad Airport op de website van Platform31.

Meer weten over denkfouten? Neem contact op met onze Denkacademie en/of bestel dit boek.