21 december 2016

Scala aan maatregelen voor betere infectiepreventie door turbodenksessie

Op zes plaatsen in Nederland organiseerden GGDen in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Roadshows. Centraal tijdens deze bijeenkomsten stond de Argumentenkaart Infectiepreventie en de daaruit voortvloeiende vraag: Welke maatregelen kunnen verpleeghuizen nemen voor goede infectiepreventie? Aanleiding voor de Argumentenkaart en de Roadshows was de constatering van IGZ dat de infectiepreventie nogal te wensen over laat.

Wie is de mol?
Om alle denkkracht van de aanwezigen bij de Roadshow te gebruiken, hield De Argumentenfabriek turbodenksessies; een methodiek om de denkkracht van grote groepen optimaal te gebruiken. Dit leidde tot veel concrete voorstellen over scholing, voorlichting, benodigde materialen, werkkleding, heldere spelregels en elkaar aanspreken. Maar om infectiepreventie beter tussen de oren te krijgen, werden ook creatieve en zelfs ludieke voorstellen gedaan. Zoals het spelen van het populaire tv-spel Wie is de mol?, waarbij de mol de infectiepreventieregels frustreert. Om de mol te ontmaskeren moet je de regels wel goed kennen en uitvoeren. Of: het bestuur knipt de mouwen af van medewerkers die tegen de voorschriften in geen korte mouwen hebben. Ook de snoeppot voor medewerkers moet, als potentiële infectiebrandhaard, sneuvelen.

Zes kaarten met maatregelen
Bij de Roadshows waren veel verschillende zorgprofessionals aanwezig zoals: specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, deskundigen infectiepreventie, kwaliteitsmedewerkers, afdelingshoofden, apothekers, en artsen-microbioloog. Al hun ideeën zijn vastgelegd in een zestal mindmaps die voor iedereen beschikbaar zijn op de website van IGZ.