26 november 2015

Roadmap Upstream Gas gepresenteerd

Operators en kennisinstellingen werken samen in het Upstream Gas Consortium om innovatie in exploratie en productie van gas aan te jagen en hierdoor de Nederlandse gasproductie ook op lange termijn op peil te houden. In 2015 werd de innovatieagenda (roadmap) voor 2016-2019 in kaart gebracht.

De Argumentenfabriek heeft aan de hand van een vier denksessies de doelen en onderzoeksvragen geïnventariseerd. Binnen deze opbrengst zijn prioriteiten gesteld. De innovatieagenda wordt door het UGC als gids gebruikt bij hun activiteiten.

Bekijk een uitvergroting van de kaart.