03 oktober 2017

Raadsleden sterker in positie door betere kwaliteit van het publieke debat

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De vereniging heeft als doel raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen. De Argumentenfabriek is het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Samen hebben ze een gezamenlijke ambitie: een sterke lokale democratie door een beter publiek debat.

Om deze ambitie te bereiken gaan de twee organisaties nauwer samenwerken. Op dit moment begeleidt De Argumentenfabriek Raadslid.Nu al bij het denken over haar strategie om de positie van raadsleden te versterken. In de toekomst willen beide organisaties dit uitbreiden, bijvoorbeeld door denktrainingen te bieden aan (nieuwe) raadsleden  en samen denkgereedschap te ontwikkelen voor raadsleden. Denk aan Informatiekaarten, Waardenkaarten (voorbeeld) en online instrumenten die raadsleden kunnen benutten om overzicht te krijgen over de argumenten, belangen en onderliggende waarden die een rol spelen bij een complex politiek vraagstuk.

Meer weten over de rol die De Argumentenfabriek kan spelen om de lokale democratie te versterken? Neem dan contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).

 

Mark den Boer (Raadslid.Nu) en Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek) tekenen de kennisovereenkomst.